hello world

You are currently browsing articles tagged hello world.

לא הזכרתי שהתחלתי לימודים בטכניון, במדעי המחשב, אז הנה אני אומר.

– – – –

ויש מישהו בכיתה שכותב את תרגיל הבית הראשון (קצת יותר מסובך מHello World, אבל לא בהרבה) עם Visual Studio 2008.

– – – –

אז אמרתי לו, שזה כמו להביא קבלן עבודות עפר בשביל להוריד אבק מהמדפים בסלון.

Tags: , , , ,