ספאם

You are currently browsing articles tagged ספאם.

אנא דווחו על תוצאות.

Tags: ,

לאחר התייעצות עם שבעת המגיבים (וצר לי אם מישהו נוסף הגיב ותגובתו נמצאת אי שם בין 4000 תגובות הספאם שהתקבלו בשלושת הימים האחרונים) הוחלט שלא לשנות את שם הבלוג, אלא רק את שורת המשנה.

מעתה אימרו:

סטארטר – קישורים מנומנמים

Tags: , ,