מכשפה

You are currently browsing articles tagged מכשפה.

מכשפה!

מכשפה נמצאה בגליל – הארכיאולוגים נתבקשו לכבות את הפנסים ולצעוד בזהירות.

Tags: , ,