כביש

You are currently browsing articles tagged כביש.

בארה"ב, כך מגלים מי שנוהגים בכבישים בעונת תיקוני הדרך החמה, יש שיטה מעניינת כשצריך לתקן נתיב אחד בכביש דו מסלולי – עומדים שני פועלים/שוטרים בשני קצוות הקטע, וכמו משמרות זה"ב למבוגרים, מנהלים את זרימת התנועה. עכשיו אלה נוסעים לכיוון זה, עכשיו אף אחד לא נוסע, לאחר מכן מותר לנהגי הכיוון השני לחלוף.

באיטליה האוטומציה מנהלת את העניין.

מתוך איטליה אוקטובר 2008

Tags: ,