הגרלה

You are currently browsing articles tagged הגרלה.

Half Life 2 למסירה, עותק אחד. יוגרל בין מגיבי 24 השעות הבאות. אפשר לתת סיבה מקורית ומשעשעת למה צריך לתת דווקא לך, אבל זה לא ישנה. זו הגרלה.

Tags: , , ,