אימייל

You are currently browsing articles tagged אימייל.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

מאת גדי שמשון.

אפשר וכדאי לשלוח אימייל לחברי הכנסת שהצביעו בעד החוק.

Tags: , ,

isarsur@knesset.gov.il
adichter@knesset.gov.il
ahirshson@knesset.gov.il
amichaeli@knesset.gov.il
uria@knesset.gov.il
eglazer@knesset.gov.il
eaflalo@knesset.gov.il
egabai@knesset.gov.il
amncohen@knesset.gov.il
efye@knesset.gov.il
EfraimS@knesset.gov.il
aatias@knesset.gov.il
belon@knesset.gov.il
gezra@knesset.gov.il
dazulay@knesset.gov.il
davidt@knesset.gov.il
dyatom@knesset.gov.il
eamsalem@knesset.gov.il
yohananplesner@KNESSET.GOV.IL
ymarziano@knesset.gov.il
yedri@knesset.gov.il
ybenyizri@knesset.gov.il
ycohen@knesset.gov.il
ylitzman@knesset.gov.il
ymargi@knesset.gov.il
yvaknin@knesset.gov.il
izchakec@knesset.gov.il
ithakl@knesset.gov.il
mporush@knesset.gov.il
mshitrit@knesset.gov.il
nudelman@knesset.gov.il
mgafni@knesset.gov.il
mnahari@knesset.gov.il
nchilo@knesset.gov.il
nslomianski@knesset.gov.il
nzeev@knesset.gov.il
azkoor@knesset.gov.il
oschneller@knesset.gov.il
zhendel@knesset.gov.il
zlivni@knesset.gov.il
rtirosh@knesset.gov.il
reitanhantman@knesset.gov.il
slomob@knesset.gov.il
smolla@knesset.gov.il
shmuelh@knesset.gov.il

עובד מתוך 46 נבחרי ציבור מאת יובל דרור

Tags: , , ,