חוק ניידות המספרים – איך מעבירים מספר וכמה זה עולה למי

את המידע על תוכנית ניוד המספרים שנכנס השבוע לתוקף ניתן לשאוב מכלי התקשורת המרובים. אלו, במגבלות המקום, הזמן, והרייטינג, ישתדלו להעביר לקורא את מלוא המידע, אבל לא בטוח שזה יקרה.

לשם כך, אני מצטט במלואו את דף המידע של משרד התקשורת בנושא ניוד המספרים. סביר להניח שבמקרה של סתירה בין נתון שמופיע כאן לבין משהו שכתוב בעיתון כזה או אחר, הנתונים של משרד התקשורת הם המחייבים.

1. מהי ניידות מספרים ?

תשובה: ניידות מספרים היא תכונה בעלת חשיבות צרכנית של רשתות התקשורת הטלפונית, המאפשרת למנוי לעבור מחברת תקשורת אחת לאחרת ללא כל שינוי במספרו, כולל הקידומת. באופן זה, השאיפה היא שמנוי העובר מחברה לחברה יוכל לשמור את מספרו לתמיד, "מספר לכל החיים". הנהגת ניידות במספרי הטלפון בישראל תיעשה תוך שמירה על ההישג הצרכני החשוב של ידיעת תעריף השיחה מראש, שמעשית כיום לפי הספרות הראשונות של המספר המחוייג (בד"כ הקידומת) (ראה תשובה לשאלה 2 להלן).

2. האם מנוי סלולרי היוזם שיחה אל מנוי סלולרי אחר שמספרו מתחיל באותה הקידומת יוכל לדעת מראש אם לתעריף השיחה יתווסף תעריף קישור גומלין ("קישוריות") עקב כך שמנוי האחר עבר לרשת אחרת ?

תשובה: כן ! כדי לשמור גם במצב זה על השקיפות של תעריף השיחה למנוי המחייג, יופעלו אמצעים שיאפשרו לו לדעת מראש את תעריף השיחה אל היעד המבוקש, וזאת בשיטה שנקבעה ע"י המשרד: השמעת התראה קולית למנוי המחייג למספר באותה הקידומת כמו זו של מספרו, אשר משמעותה שהמספר המחוייג עבר לרשת של חברה אחרת (להלן – "טון שקיפות").

חברות הסלולר הודיעו כי יתאפשר למנוי שאינו מעוניין בהשמעת ההתראה הקולית לבטל זאת.
מנוי הנמצא בחבילה של מחיר אחיד לכל הרשתות, לא יקבל את ההתראה הקולית.

3. כיצד יוסדר נושא השקיפות בתחום הטלפוניה הנייחת (למשל: בין מנויי חברת "בזק" למנויי חברת "הוט") ?

תשובה: בתחום הטלפוניה הנייחת בשיחות מרשת בזק לרשתות אחרות השקיפות כבר קיימת, לאור החובה של בזק לגבות תעריף אחיד בשיחות הנייחות, בין בשיחה פנים ארצית רשתית ובין לשיחה למפ"א נייח אחר. ספק תקשורת נייחת שיבקש לאבחן בין תעריף פנים-רשתי לבין תעריף חוץ-רשתי (לרשת נייחת אחרת), יידרש להפעיל אמצעים שיאושרו ע"י המשרד ואשר יאפשרו למנוי המתקשר שקיפות (ייתכן כי הטון המיוחד שנקבע לעניין שקיפות בסלולר ישמש גם לעניין זה).

4. מהם היתרונות לציבור הצרכנים ?

תשובה: יישום ניידות מספרים יביא תועלת לציבור הצרכנים ויתרום לקידום התחרות בענף התקשורת:

 • שיפור רווחת הצרכן:
  • ייצוב מספר הטלפון – "מספר לכל החיים", שמשמעותו: צמצום הוצאות המעבר מחברה לחברה (כרטיסי ביקור וכד`).
  • הגברת חופש הבחירה ויכולת המיקוח של הצרכן – קידום התחרות בענף צפוי להביא להורדת מחירים ולהגברת חופש הבחירה של הצרכן (הפחתת חסמי-המעבר).
  • רמת שירותים – הצורך של חברות התקשורת לשמור על לקוחותיהן צפוי להביא לשיפור מתמיד ברמת השירותים שהן מספקות לכל לקוחותיהן (כולל אלה שאינם מניידים את מספריהם) ולפיתוחם, בדומה למדינות המפותחות בעולם.
 • קידום התחרות בענף התקשורת:
  • הפחתת חסמים – הניידות מפחיתה חסמי כניסה לשוק ומקלה על חדירת מתחרים חדשים שיוכלו להציע למנויים שיעברו אליהם לשמור על מספרם הקודם בשלמותו.
 • 5. באילו סוגי מספרים תיושם ניידות מספרים וכיצד ?

  הניידות תופעל במספור הנייח ובמספור הנייד בנפרד, עקב הבדלי התעריף הגדולים; דהיינו – מנוי לא יוכל להשתמש במספרו הנייח כמספר סלולארי ולהיפך. כמו כן תיושם הניידות בחלק מסוגי השירותים (לדוגמא
  מספר שירות 1800, 1801).

  6. האם מנוי באזור חיוג גיאוגרפי אחד (לדוגמה – 03) יוכל לעבור עם מספרו (כולל הקידומת 03) אל אזור חיוג אחר (לדוגמה – 04) ?

  תשובה: לא. בהתאם לחוק התקשורת, הניידות תופעל באותו אזור החיוג בלבד. ההגבלה הזאת נועדה כדי למנוע טעויות של הציבור, אשר מורגל לזהות את הקידומת עם האזור הגיאוגרפי שבו נמצא המנוי שאליו מיועדת השיחה (02 – ירושלים, 03 – תל-אביב וכו`).
  לדוגמה: אם מנוי בעל מספר לדוגמא – 03-2345678 יעבור עם הקידומת 03 לאזור החיוג חיפה והצפון (04), אזי מנויים היודעים שהמנוי עבר לצפון עלולים לחייג אליו בטעות 04 במקום 03, והשיחה תגיע אל מנוי אחר.

  7. האם מנוי באזור חיוג גיאוגרפי אחד (לדוגמא – 02) יוכל לעבור עם מספרו כולל הקידומת 02 אל מפעיל נייח שפעל עד כה באמצעות קידומת חיוג ארצית 07X ?

  תשובה: כן, ובלבד שמיקומו הגיאוגרפי של בית המנוי או העסק המנייד את המספר הגיאוגרפי נשאר באותו תחום חיוג גיאוגרפי. (לדוגמא – בית המנוי או בית העסק נשארים בתחום ירושלים 02).

  8. האם מפעיל נייח רשאי לקלוט מנוי עם מספר גיאוגרפי, כאשר המנוי שינה את כתובתו לאזור חיוג גיאוגרפי אחר ? (לדוגמא – לקלוט מנוי עם קידומת 03, כאשר המנוי מתגורר באזור חיוג 02).

  תשובה: לא.

  9. האם מנוי בעל מספר בחיוב הנקרא (1801, 1800) יוכל לעבור עם מספרו מחברה נייחת אחת לחברה נייחת אחרת ?

  תשובה: כן, כל עוד המספר נשאר באותו סוג שירות.

  10. האם מנוי העובר מחברה אחת לחברה אחרת ייאלץ להחליף את מכשיר הטלפון שלו או ציוד אחר (כגון מתאם) ?

  תשובה: לא בהכרח, הדבר תלוי בהתאמת הציוד שלו לטכנולוגיה של רשת הטלפוניה של החברה החדשה. מומלץ שלפני המעבר המנוי יברר את עניין התאמת המכשיר שלו עם החברה החדשה.

  11. כמה זמן יימשך המעבר של מנוי מחברה לחברה ?

  תשובה: בתכנית המספור לעניין ניידות מספרים, נקבע פרק זמן של 3-4 שעות לביצוע התהליך, כאשר משך הזמן בין הפסקת קבלת השרות מהחברה הננטשת ועד לתחילת קבלת השרות מהחברה הקולטת לא יעלה על מחצית השעה.

  12. האם המנוי ישלם תמורת ניוד מספרו ?

  תשובה: על פי החוק, מנוי העובר עם מספרו לא ישלם עבור הניוד, וגם החברה הקולטת אותו לא תשלם עבור הניוד.

  13. ‫מהן שעות הפעילות של המפעילים לעניין ניידות מספרים ?‬

  תשובה
  שעות הפעילות של המפעילים לתמיכה בניידות מספרים הינן:‬
  ‫מפעיל נייד:‬
  ‫מוקד תמיכה: ימים א' עד ה' – שעות 08:00 עד 20:00‬
  ‫יום ו' וערבי חג – שעות 08:00 עד 14:00‬
  זמן השלמת ניוד: ימים א' עד ה' – שעות 08:00 עד 23:00‬
  ‫יום ו' וערבי חג – שעות 08:00 עד 15:00‬
  מפעיל נייח:‬
  מוקד תמיכה וזמן השלמת ניוד‬
  ‫ניוד מספרים בדידים:‬
  ‫ימים א' עד ה' – שעות 08:00 עד 17:00 (בקשות ניוד עד שעה‬ 14:00 יבוצעו באותו יום, לאחר שעה זו הביצוע ביום המחרת).‬
  ‫יום ו' וערבי חג – ביצוע הניוד יהיה ביום א'.‬
  ‫ניוד טווחים – ‪: PRI‬‬
  ‫ימים א' עד ה' – שעות 08:00 עד 20:00‬
  יום ו' וערבי חג – שעות 08:00 עד 14:00

  14. האם ניידות המספרים תועיל למנויים שלא יעברו לחברה אחרת, ובמה ?

  תשובה: כן, גם המנויים שלא ינצלו את ניידות המספרים יפיקו ממנה תועלת, מכיוון שעצם קיום האפשרות לעבור עם המספר לחברה מתחרה משפרת את כוח המיקוח של המנוי כלפי ספק השירות, מגבירה את התחרותיות וצפויה לשפר את השירות שהוא מקבל.

  15. האם מנוי שמתנייד יצטרך לפנות לשם כך לחברה הננטשת ?

  תשובה: לא. כל תהליך הקליטה וההתניידות ייעשה ע"י החברה הקולטת והמנוי לא יצטרך לפנות בעצמו בשום שלב לחברה הננטשת לצורך ההתניידות.

  16. האם חוב כספי לחברה הננטשת או הסכם התקשרות ביניהם לתקופה כלשהי, יהווה עילה לדחייה או לעיכוב, ע"י החברה הננטשת, לגבי בקשת מנוי לניייד את מספרו ?

  תשובה: לא! ניידות מספרים הינה זכות של המנוי, ומימושה אינו מותנה בהסדרת חוב לחברה הננטשת, בסיום חוזה ביניהם או בכל נימוק אחר בנוגע ליחסים שבין המנוי המתנייד לחברה הננטשת. יחד עם זאת, מובהר כי יישום ניידות המספרים אינו פוטר את המנוי מקיום כל התחייבויותיו החוזיות כלפי החברה הננטשת, כגון השלמת תשלומים בגין ציוד קצה שרכש, תשלומים קבועים בתקופת ההסכם וכיוצ"ב.

  17. כיצד יראה מנוי המבקש להתנייד לחברה הקולטת כי הוא בעל זכות השימוש במספר המבוקש ?

  תשובה: החברה הקולטת תברר עם המנוי, באופן סביר, את העניין, לרבות באמצעות זיהוי המבקש וזיקתו למספר הטלפון נשוא הבקשה באמצעות הצגת חשבון טלפון או הסכם התקשרות, הפעלת הטלפון שברשות המנוי וכיוצ"ב.

  18. האם כתוצאה מיישום ניידות המספרים יאבדו הקידומות הסלולאריות את משמעותן כקידומת מזהה של החברה הסלולארית ?

  תשובה: הואיל ורק חלק מהמנויים עוברים מחברה אחת לחברה אחרת בכל שנה, סביר להניח שרוב מספרי הטלפון לא יהיו מנויידים (לפחות בשנים הראשונות), ומשמעות הקידומות מבחינת זיהוי החברות תישמר בדרך כלל, כלומר: הסיכוי שמספר עם קידומת כלשהי נמצא בשימוש חברה שאותה קידומת הוקצתה לשימושה מלכתחילה יעלה על הסיכוי שהמספר הזה אינו שייך אליה אלא הועבר לרשת אחרת. בטווח הארוך, ככל שניוד המספרים יתרחב, ייתכן שהקידומות תאבדנה בהדרגה את משמעותן כקידומות מזהות.

  19. העלויות לחברות התקשורת: האם ישיתו אותן על ציבור הלקוחות ?

  תשובה: מחד, יישום ניידות מספרים מהווה הוצאה נוספת של כל חברת תקשורת. מאידך, הגברת התחרות בין החברות עשויה להתבטא גם בהורדת תעריפיהן. מכאן, שלא ניתן לצפות מראש את התנהגות החברות והשינויים שיחולו בתעריפיהן לאורך זמן, אך הניסיון מיישום ניידות מספרים בעולם מראה שתועלתו הצרכנית מרובה.

Tags:

 1. מרק ק.’s avatar

  בקיצור אין נידות מספרים אמיתית אלא רק בסלולרי. אם אתה רוצה לעבור לטלפוניה של הוט אתה יכול לשמור על מספר ה04 שלך, אבל אם תרצה לעבור לגור בתל אביב תצטרך להחליף מספר. אז למה בכלל קוראים לזה ניידות מספרים? מה נייד בזה?

  ותעשה טובה, תריץ urlencode על כתובת הטראקבאק אצלך, העובדה שהיא גולשת מהמסך מעצבנת בעין.

  ובעצם עוד טובה, את התצוגה המוקדמת של התגובה תשים בdiv משלו מתחת לform של התגובה.

  הגב

 2. דוד’s avatar

  בס"ד
  לכל אחי היהודים…
  אל תתנו לחברות התקשורת הגדולות להוביל אתכם כצאן לטבח!!!
  אני אסביר…
  מקרה אמיתי שקרה לי…
  כתוב וידוע, "אדם שנכווה ברותחין, נזהר בפושרין…"
  כשאתם מבקשים לעבור מחברה פלונית לחברה אלמונית, החברה האלמונית מבטיחה לכם שהיא תבצע עבורכם את כל מה שנידרש לעשות, ובלבד שתשלחו להם בפקס צילום של…תעודת הזהות שלכם והחשבון האחרון מחברת פלונית ששרתה אתכם עד עכשיו…
  זהירות!!!!!!!! ברגע שיש במאגר הנתונים שלהם את תצלום תעודת הזהות שלכם וכל הפרטים עליכם מהחשבון האחרון, חומר רגיש זה עלול להגיע לידיים לא כשרות (או בשפת רחוב פשוטה יותר, לידי עובד מנול שהינו גנב פוטנציאלי כפי שהיה במקרה שלי, ויש כאלו רבים בכל מקום, אפילו בבנק…!!! מקום שהעובדים בו עוברים מסכת בדיקות ותשאולים ש…חבל על הזמן, ראה אתי אלון…!) אותו גנב יכול (ועשה כך…) בעזרת תצלום תעודת הזהות שלי וכל הפרטים האישיים שלי המופיעים על גבי החשבון האחרון ששלחתי ברוב טיפשותי, הצליח בצורה מאד מתוחכמת (ותרשו לי לא להיכנס ל…כיצד) לפתוח חשבון בנק פיקטיבי על שמי, העביר כספים מחשבוני האמיתי לחשבון הפיקטיבי החדש ו…כך הצליח המנוול לרוקן מהבנק את כל מה שהיה על שמי בעולם…!!! (אתם רוצים מספר…??? בבקשה…… -.754,000$ !!!! -.3,016,000 ₪!!!!!!!! )
  אין בארץ חוק שנותן להם את הזכות לדרוש תצלום של תעודת הזהות שלכם…!!! אולי מספר, אבל גם זה נתון בספק…! זכותכם להשאר אנונימי…תבדקו. האדם היחידי שיש לו הסמכות החוקית לראות את תעודת הזהות שלכם הינו שוטר…!!! וגם זה האחרון חייב להיות במדים, בשעת תפקיד, עם תעודת שוטר תקפה שעליו להציג בפניך על פי דרישתך ו…כל זה, רק במידה ויש לו חשד סביר להניח שהנך מעורב במעשה פלילי או שהנך מתכונן לבצע אחד כזה…
  ובכן ידידי החלמאים באשר הנכם… היו זהירים ועמדו על זכויותיכם ל"פרטיות". תנו להם כל מה שהם דורשים. אבל היזהרו… הכל חוץ מ…תצלום של תעודת הזהות ודאגו למחק את הדברים הלא חשובים מחשבון הטלפון שאתם שולחים להם, בכדי שלא יקרה לכם מה שקרה לי…
  זיכרו, "מכל מלמדי הישכלתי…"

  הגב

 3. יניר’s avatar

  תיקון וחיזוק לדבריך:
  כל הכבוד על ההארה של עיניו. דבר נוסף שחשוב לדעת, למען מניעת הטעיית הציבור: לא רק שוטר רשאי לדרוש תעודה מזהה, אלא גם איש אבטחה אשר עבר את ההסמכה הקבועה בחוק ומשמש בתפקידו, כל עוד יש בכך הצורך למלא את תפקידו לשם אבטחת המתקן עליו הוא מופקד.

  הגב

 4. סלים’s avatar

  שלום ..אני הייתי שייך לסלקום לפני שנה ועברתי לחברת מירס .. אחרי שעזבתי את סלקום מירס התקשרו אליי והציעו לי לנייד את המספרים שלי מסלקום ללא שום תמורה או פגע התחייבות בשתי הצדדים .. כול זה ואני עדיין שייך לסלקום בהחזקת המכשיר.
  אחרי שהסכמתי למירס ואמרתי להם שזה על האחריות שלכם שאני לא אפגע מהצד של סלקום .
  אמרו מה פתאום אתה יכול לעבור לסלקום ולהחזיר את המספרים שלך אליהם.
  אחרי תקופה של 3 חודשים שלחו לי סלקום חשבונית בסה"כ של 14000 ש"ח . למה .בגלל שעברתי למירס עם המספרים שלהם בלי ליידיע אותם .
  הסברתי להם את כול התהליך וונסיתי להחזיר את במספרים אך לא רצו עד שאני אשלם את כנס חזרה לרשת בסה"כ 5000 ש"ח ולא הסכתי למרות שמירס הבטיחו לי שלא אתקל בבעיות .
  אם יש הסבר מפורט על מה אני יכול לעשות אז אני מודה מראש…..
  סלים.

  הגב

 5. gal’s avatar

  ניידו את המספר טלפון עסקי שלי – מי יודע מה כתובת מייל טלפון מחלקת פניות תלונות ציבור – ממש נזק

  הגב

Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

titassite