(she) launched

[…]מפעיל את הרדיו כשעון מעורר הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה מכבה את הרדיו שעון מעורר שבת.
מפעיל את הרדיו כשעון מעורר הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה מכבה את הרדיו שעון מעורר שבת.
מפעיל את הרדיו כשעון מעורר הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה מכבה את הרדיו שעון מעורר שבת.
מפעיל את הרדיו כשעון מעורר הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה נח הולך לישון קם בבוקר יוצא לעבודה חוזר הביתה מכבה את הרדיו שעון מעורר שבת.[…]

Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

titassite